• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Architektura ekologiczna: budynki zero-energetyczne i minimalny wpływ na środowisko.

W instalacjach grzewczych kominy odgrywają nadzwyczaj znaczącą rolę będąc detalem, odprowadzającym z kotłów uwalniane w procesie spalania drewna, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące materiały. Obciążenia napływające na kominy w związku z ich rolą w systemach grzewczych są niezwykle wielkie. W takich sytuacjach najważniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym podniesienie żywotności komina jest przeznaczenie dobrego wkładu kominowego. Wybór wkładu kominowego uzależniony jest od charakteru samej instalacji i typu spalanego w kotłach surowca. Przykładowo zastosowanie drzewa, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do zrozumienia, że najlepszym z możliwych rozstrzygnięć jest zastosowanie wkładu kominowego odpornego na wysokie temperatury. Gdy przy spalaniu uwalniane są silnie żrące substancje, w owym czasie powinny być wykorzystywane ANCHOR. Dzięki swej elastyczność i kielichowym połączeniom poszczególnych elementów wykonanych ze specjalnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem można je użytkować w przypadku krzywych i starych kominów.

1. Zobacz więcej

2. Szczegóły

3. Zobacz teraz

4. Szczegóły

5. Link

Categories: Architektura

Comments are closed.